Na co si dát pozor u půjček pro mladé

Většina mladých na úvěr dosáhne, ale má to svá úskalí. Zajímá vás, jaké doklady od mladých žadatelů chtějí poskytovatelé úvěrů? Kdy je požadované zajištění? Jak se uplatňují digitální technologie při schvalování úvěrů či proč si dávat pozor na to, co o sobě říkáme na sociálních sítích, a to vše z pohledu mladých žadatelů o úvěr? Čtěte dál.

Půjčky pro mladé jsou dnes již běžnou součástí nabídky bankovních i nebankovních poskytovatelů úvěrů. Poskytovatelé jsou ochotni mladým lidem půjčit prakticky na cokoliv. Raději sice uvidí, že si chceme půjčit na vzdělání, ale nezabouchnou před mladým žadatelem dveře ani v případě půjčky na spotřebu. Jen je nutné vzít v úvahu, že účel úvěru se projeví v nabízeném úroku. Půjčky mladým mají některé odlišnosti v porovnání půjčkami pro dospělou populaci.

Poskytovatelé si každého žadatele, a mladého obzvlášť, prověřují. Důkladnost prověrky je závislá na mnoha faktorech, jedním z nich je i požadovaná výše úvěru. Jiné informace a doklady budeme muset poskytnout při žádosti o krátkodobý úvěr do deseti tisíc korun, a jiné při žádosti o dlouhodobý stotisícový úvěr. Nejčastěji jsou požadovány doklady o příjmu, o zaměstnání a samozřejmě musíme prokázat svoji totožnost občanským průkazem či případně pasem.

U každého žadatele poskytovatelé ověřují jeho schopnost úvěr splatit. U dospělého při zkoumání jeho dosavadní platební morálky mohou čerpat z existujících záznamů v různých registrech. O mladém žadateli často záznamy v registrech doposud nejsou, anebo jsou nedostatečného rozsahu pro posouzení bonity. Je to určitě výhodnější situace, než kdyby o něm již existovaly varovné záznamy. Ale i tak, je-li poskytovatel úvěru bez informací o historii žadatele, zohlední tuto nejistotu do nabídky úvěru. To se může projevit ve vyšší požadované úrokové sazbě, v omezení velikosti nabízeného úvěru nebo případně v kombinaci těchto dvou podmínek.

Požadavek na zajištění úvěrů

Požadavek na zajištění úvěrů se netýká menších úvěrů v řádech desetitisíců korun, ale u velkých úvěrů se s tím setkat můžeme. Zajištění může být formou zástavy, a to zpravidla nemovitostí. Poskytnutí zástavy je často pro mladé žadatele nemožné, protože nemovitost zřídka vlastní. Častější je v tomto případě zajištění ručitelem nebo spoludlužníkem. V obou případech je akceptována pouze osoba, která je sama dostatečně důvěryhodná a bonitní. Vždy je vhodné se seznámit s podmínkami jednotlivých poskytovatelů, v praxi se mohou značně lišit.

Všichni po sobě zanecháváme stopy

I když mladí žadatelé doposud nevyužili úvěrové produkty, začnou o sobě zanechávat informace a data pro posouzení jejich bonity ještě výrazně dříve, než se rozhodnou o úvěr požádat. Poskytovatelé úvěrů mají k dispozici informace z registrů o naší platební disciplíně při odběru elektřiny, plynu, vody, či využívání služeb mobilních operátorů, digitálních televizí, tedy služeb, bez kterých dnes zejména mladá generace nedokáže fungovat. Proto je důležité své závazky včas a řádně plnit. Nikdo si nepřeje, aby kvůli nezaplaceným účtům za mobilní telefon o pár let později nedostal spotřebitelský úvěr nebo dokonce hypotéku.

V posledních letech se objevují zcela nové způsoby, jak posoudit, zda žadatel bude schopný úvěr splatit v případech, kdy chybí informace o platební historii žadatele. V praxi se již využívají metody postavené na zkoumání toho, jaký mobilní telefon používáme, jaké webové stránky navštěvujeme, jak často telefon měníme či kolik dat spotřebujeme. Někteří poskytovatelé posuzují bonitu žadatele na základě proskenování jeho telefonu, samozřejmě pouze se souhlasem žadatele. Stejně tak existuje software analyzující veřejně dostupné profily a příspěvky na sociálních sítích. Chceme-li požádat o půjčku, je dobré zvážit, co vše o sobě na sociálních sítích říkáme a ukazujeme. Navíc se to může vyplatit i v případě, že se někde ucházíme o zaměstnání. Personalisté se také o nás snaží zjistit maximum informací stejně jako bankéři.

Data scraping

Samostatnou a dlouhou kapitolou je pak posouzení kreditní bonity metodou tzv. data scrapingu. Při této metodě umožníme poskytovateli úvěru, aby se elektronicky připojil na náš bankovní účet. Poskytovatel pak vidí veškeré naše příjmy a výdaje a může posoudit naše předpoklady pro splácení požadovaného úvěru. Toto je poměrně nový přístup a využívají ho především menší inovativní společnosti v zahraničí. U tradičních poskytovatelů úvěrů je zatím spíše výjimkou. Metodu nelze použít bez našeho souhlasu. Pokud se s ní setkáte, doporučujeme zvážit, jaké společnosti takový přístup na běžný účet umožníte.

Stabilní zaměstnání zvyšuje kreditní skóre

Dalším významným faktorem, který poskytovatelé úvěrů posuzují, je pracovní poměr žadatele. Ve výhodnější pozici je žadatel, který je již delší dobu v trvalém pracovním poměru než žadatel bez pracovního poměru, žadatel v poměru na dobu určitou nebo ve zkušební době. Zvažujeme-li podání žádosti o úvěr, není ideální zároveň měnit zaměstnavatele nebo ukončit pracovní poměr.

Rovněž nelze doporučit příliš často, a hlavně neúspěšně žádat o úvěr. I tyto žádosti se v registrech zaznamenávají. Informace o neúspěšné žádosti je k dispozici dalšímu poskytovateli, na kterého se se žádostí obrátíte, a bude ji považovat za rizikový faktor.

Pochopitelně to, zda a jaký úvěr nakonec dostaneme, bude hodně záviset na našich příjmech, výdajích a požadovaném úvěru. Úvěr může být poskytnut pouze tomu, kdo má předpoklady ho řádně a včas splatit. O tomto tématu zase někdy příště.

A na závěr nezapomeňme na základní pravidlo, čím víc a na delší dobu si půjčíme, tím více celkově zaplatíme.

 

Tento článek byl uveřejněn 20.10.2018. Informace v něm již nemusejí být aktuální.