Nedostal jsem zaplaceno

Každý, kdo je zaměstnancem má nárok za svojí práci dostat mzdu. Většinou je to bez problému, ale co dělat, když se problémy objeví?

Zákon říká, že zaměstnavatel je povinen uhradit mzdu, kterou má zaměstnanec sjednanou prostřednictvím pracovní smlouvy nejpozději do konce následujícího měsíce. Datum do kdy vám zaměstnavatel má poslat mzdu najdete vždy v pracovní smlouvě. To znamená, že i když máte smluvně zaručeno, že má výplata přijít na účet do dvacátého každého měsíce, tak ve skutečnosti vám ji zaměstnavatel může klidně poslat o pět dní později a nic se neděje. Nemáte žádný nárok na úhradu škody (například penále u splátky) za to, že se zaměstnavatel opozdí.
Jiná situace již nastává, pokud by měsíc, ve kterém je splatnost výplaty uběhl a vám nepřišlo nic.


Co můžete udělat?

Určitě vyzvěte zaměstnavatele k doplacení dlužné mzdy. Nedělejte to po telefonu, ani emailem použijte starou dobrou poštu. Dopis pošlete doporučeně a dodejku si schovejte. Pak nezbývá nic než čekat. Jestli ani další měsíc nic nepřijde, doporučujeme zajít za advokátem a sepsat předžalobní výzvu k úhradě mzdy. Možná se bojíte nákladů za právníka, ale i to lze řešit. S předžalobní výzvou vám určitě pomohou zdarma v neziskové organizaci Člověk v tísni nebo v odborové centrále. V tomto případě, nemusíte být ani členem odborů.
Když nepomůže předžalobní výzva, nezbývá než podat žalobu na svého, v tu dobu již pravděpodobně bývalého, zaměstnavatele. Slabou útěchou pro vás může být, že můžete dát okamžitou výpověď z důvodu dlužné mzdy. Nezapomeňte, že to musí být písemně, nestačí prostě přestat chodit do práce.

A co na to Úřad práce?
Úřad práce je na nestandardní přístup vašeho zaměstnavatele dobré upozornit. Může pomoci při doplacení dlužné mzdy a za určitých podmínek i doplatit dlužnou mzdu. Úřad práce o pomoc musíte požádat oficiálními tiskopisy, a to „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“, které jsou na žádost k dispozici na pracovištích Úřadu práce či na integrovaném portálu ministerstva práce a sociálních věcí.
Úřad následně začne šetření a na základě jeho výsledku vám může dlužnou mzdu doplatit.
Toto jsou již následné kroky, když váš zaměstnavatel neplní svoji povinnost platit mzdu. Pokud zvažujete podepsání nové pracovní smlouvy, je vždy vhodné si zjistit reference na budoucího zaměstnavatele, jak dodržuje své závazky, ale i jak se celkově ke svým zaměstnancům chová. Taková reference vám pomůže při rozhodování, zda pracovní smlouvu podepsat či nikoliv a může předejít problému popsanému v tomto článku.

Tento článek byl uveřejněn 18.10.2018. Informace v něm již nemusejí být aktuální.