Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Vzali jste si před časem spotřebitelský úvěr na delší období a teď máte dost peněz na předčasné splacení? Našli jste na trhu výhodnější spotřebitelský úvěr, než je ten váš a chtěli byste se vyvázat ze svého současného úvěru? Zajímá vás, zda je předčasné splacení spotřebitelského úvěru možné a za jakých podmínek? Pojďme si společně hrnout základní fakta a naše možnosti.

Mluvíme-li se o předčasném splacení spotřebitelského úvěru, rozumí se tím zaplacení celého nebo části úvěru před smluvně sjednanou dobou splatnosti.
Důležité je si hned na začátku říct, že takovou možnost máme vždy, je nám daná zákonem o spotřebitelském úvěru a žádný poskytovatel úvěru nám toto oprávnění nemůže odepřít. I kdyby si zákaz předčasného splacení zapracoval do smlouvy či obchodních podmínek. Jednoduše řečeno, zákon má vyšší právní sílu než smlouva mezi poskytovatelem úvěru a klientem. Zároveň je nutné dodat, že předčasné splacení úvěru nemusí být úplně zadarmo.

Proto je vhodné si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečíst a seznámit se s konkrétními podmínkami předčasného splacení úvěrové smlouvy, kterou chceme podepsat. V těchto podmínkách se mohou nabídky poskytovatelů na trhu lišit a měli bychom je zohlednit při výběru toho, kdo nám úvěr poskytne. Odlišnosti najdeme zejména ve dvou základních oblastech, a to v nákladech a jednoduchosti.


Jde-li o jednoduchost, můžeme se na trhu setkat s velmi vstřícným přístupem, kdy stačí poslat peníze na určený účet, nebo pouze zavolat na klientské centrum a předčasné splacení oznámit. Někteří poskytovatelé tak vstřícní nejsou a spíše to vypadá, že se svými postupy snaží od předčasného splacení odradit. V takových případech jsou pak požadovány osobní návštěvy na pobočkách či vyplnění a doručení písemné žádosti. Přes tyto nepříjemnosti se v mnoha případech vyplatí možnost předčasného splacení využít.

Náklady na předčasné splacení spotřebitelského úvěru

A kolik nás předčasné splacení může stát? Zákon o spotřebitelském úvěru v § 117, pokud se chcete seznámit s detaily, opravňuje poskytovatele úvěru k požadování tzv. účelně vynaložených nákladů spojených s našim předčasným splaceném úvěru. Zároveň stanovuje maximální výši takových nákladů.
Je-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru delší než 1 rok, nesmí náklady přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
Zákon o spotřebitelském úvěru náklady na předčasné splacení úvěru limituje ještě jedním pravidlem a to tím, že nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.
V několika situacích dokonce zákon umožňuje předčasné splacení úvěru zcela zdarma. Jedná se o tyto specifické případy:
• je-li úvěr předčasně splácen v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení daného úvěru,
• u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání (nejčastěji to může být úvěr z kreditní karty nebo tzv. kontokorent k běžnému účtu),
• v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba (s touto situací se v praxi setkáme ojediněle).

Co z výše uvedeného pro nás plyne? Spotřebitelský úvěr předčasně splatit můžeme kdykoliv, umožňuje nám to zákon o spotřebitelském úvěru. Úplně zadarmo to být může, ale také nemusí, záleží na konkrétní úvěrové smlouvě. Ale celková výše nákladů je omezena zákonem. Předčasné splacení úvěru lze s určitou nadsázkou přirovnat k rozvodu. Oba vztahy vždy lze ukončit, ale v obou případech to bude zúčastněné něco stát.

Tento článek byl uveřejněn 5.11.2018. Informace v něm již nemusejí být aktuální.