Veřejný pranýř

Tento článek se zaměřuje spíše na OSVČ, ale v podstatě se může týkat každého z nás i jako fyzické osoby.
Mnoho firem a eshopů řeší co s nepoctivými zákazníky nebo dodavateli. Mnohdy se vydají cestou takzvané černé listiny dlužníků, kterou mohou všichni veřejně vidět na jejich internetových stránkách.

Nepoctivost?
“Přistoupili jsme k tomu před několika lety kvůli tomu, že nám vzrůstal počet dlužníků, kteří nejenom že neuhradili své závazky, ale mnohdy se nám i vysmáli. Jsou tam uvedené firmy, které nemají zaplacené faktury již delší dobu,“ říká manažer jednoho známého e-shopu.” Podle právníků je hlavní, zda je na černém seznamu uveřejněná firma, nebo člověk. „Ochrana osobních údajů dle GDPR se vztahuje pouze na fyzické osoby, v tomto případě tedy na ty, kteří pracují jako OSVČ. Jestliže Vám ovšem dluží třeba i jednočlenné s.r.o. máte právo ho uvést na svém blacklistu neplatičů.

Falešné obvinění?
Veřejný blacklist může být nejenom dobrý sluha, ale i zlý pán. Přestože by měl především varovat před nepoctivými firmami, může se stát nástrojem pomsty. To se stalo i jedné softwarové firmě, která se na blacklistu jiné společnosti ocitla pro údajné nezaplacení faktur. Konkurent ji takto chtěl zdiskreditovat před začátkem výběrového řízení, kam se též chtěl přihlásit a byla velká pravděpodobnost, že tam najde i svého konkurenta.

Jak se bránit?

Fyzické osoby mohou vyzvat firmu, aby odstranila informace, které jsou o něm zveřejněné bez jeho souhlasu. Pokud věřitel nevyhoví, může se dotyčný obrátit na dozorový orgán, což je v tomto případě Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále mají možnost podat občanskoprávní žalobu a u soudu se domáhat svých práv.

Na soud se mohou obrátit i firmy, které se domnívají, že jsou zveřejněné neoprávněně, ale je na soudu aby posoudil, zda mají nárok na odstranění svého jména z black listu či ne. Za určitých podmínek je možné firmy do black listu zařazovat naprosto legálně. Samozřejmě k tomu musí existovat legální důvod.

Tento článek byl uveřejněn 1.10.2018. Informace v něm již nemusejí být aktuální.